SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Wydarzenia

Dodano w czwartek, 24 listopada 2011r.
XV edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
Dnia 18 listopada o godz. 11:00 w sali widowiskowej Domu Technika NOT w Gdańsku, zakończyła się piętnasta jubileuszowa edycja Konkursu o Pomorska Nagrodę Jakości, która organizowana była przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, przy współpracy z Polskim Rejestrem Statków S.A. w Gdańsku. Konkurs miał na celu upowszechnienie nowoczesnej filozofii „Zarządzania przez Jakość – TQM Total Quality Management”, popularyzację w firmach nowoczesności i innowacyjność oraz zwrócenie uwagi na potrzebę doskonalenia wyrobów i usług. Konkurs o PNJ ma pomóc firmom w konkurowaniu z przedsiębiorstwami Unii Europejskiej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności pomorskich firm, zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku.
Do finału zakwalifikowano 13 firm, które należą do liderów innowacji i rozwoju regionu Pomorza Gdańskiego.


Kapituła XV edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości jednomyślnie postanowiła:

W kategorii mikroprzedsiębiorstw
 Złoty Laur Jakości
przyznać firmie TK MEDICA SP. Z O.O. w Starogardzie Gdańskim, która zajmuję się realizacją usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Dostarcza pacjentom w sposób bezpieczny usługi medyczne o wysokiej jakości.

W kategorii małych przedsiębiorstw

 Złoty Laur Jakości
przyznać ZAKŁADOWI PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY TEMIS & SPAWMET Z CHOJNIC, który zajmuje się miedzy innymi wytwarzaniem i dystrybucją gazów technicznych, spożywczych i medycznych.

 Srebrny Laur Jakości
przyznać firmie BARBOR SP. Z O.O. w Skowarczu, która zajmuje się produkcją krzyżowych i obrotowych wymienników ciepła oraz szeroko rozwiniętą produkcją filtrów powietrza.
W kategorii średnich przedsiębiorstw

 Złoty Laur Jakości
przyznać firmie EURO-WENT Sp. z o.o. w Gdańsku zajmującej się produkcją i montażem wentylacji i klimatyzacji, produkcją wkładów kominowych i kominów izolowanych oraz prowadzeniem hurtowni urządzeń i sprzętu.

 Srebrny Laur Jakości
przyznać INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTORATOWI WETERYNARII w Gdańsku, zajmującej się ochroną zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochroną zdrowia zwierząt.

W kategorii dużych przedsiębiorstw:

 Złoty Laur Jakości
przyznać PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. w Gdyni, które zajmuje zbiorowym zaopatrzaniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

 Srebrny Laur Jakości
przyznać PRZEDSIĘBIORSTWU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. w Słupsku zajmującemu się głównie gospodarką odpadami oraz kompleksowym sprzątaniem miasta oraz ochroną środowiska.


Ponadto wręczone zostały nagrody specjalne

 Wojewoda Pomorski
ufundował nagrodę dla POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA MECHANICZNO - TOROWEGO SP. z o.o. z Gdańska, które prowadzi działalność usługową w zakresie robót związanych z budową i modernizacją dróg szynowych oraz w zakresie konstrukcji i napraw maszyn.

 Marszałek Województwa Pomorskiego
ufundował nagrodę dla firmy BCT - BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się magazynowaniem, przechowywaniem i przeładunkiem towarów w portach morskich, a także prowadzi działalność usługową wspomagającą transport morski.

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
ufundował nagrodę dla ZAKŁADU PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH INŻ. KAZIMIERZ GINTER, Zakład Pracy Chronionej w Chojnicach który zajmuje się produkcją wyrobów betonowych dla budownictwa.

 Prezes Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku
ufundował nagrodę dla firmy XEROSERVICE NORTH sp. z o.o. z w Gdyni, która zajmuje się sprzedażą, dostawą i serwisem systemów techniki biurowej.

 Przewodniczący Pomorskiej Rady NOT w Gdańsku
ufundował nagrodę dla firmy STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI sp. z o.o. w Sopocie, świadczącej usługi w zakresie kompleksowych programów ubezpieczeniowych, zarządzania ryzykiem, audytów ubezpieczeniowych, restrukturyzacji programów monitoringu likwidacji szkód i innych.

 Burmistrz Miasta Kwidzyna
ufundował nagrodę dla PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLENJ „PEC” SP. Z O.O. z Kwidzyna, które zajmuje się zakupem i produkcją ciepła oraz jego dystrybucją i sprzedażą dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych.

Poza wręczeniem nagród podczas uroczystości przedstawione zostały dwie prezentacje, dotyczące konkursu oraz zarządzania przez jakość. Pierwsza z nich przygotowana została przez Dyrektora Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Pana Andrzeja Kufla, druga zaś przez profesora Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Piotra Grudowskiego.
Uroczystość uświetniona była koncertem fortepianowo skrzypcowym, przygotowanym przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Goście podziwiać mogli również dwie wystawy obrazów i rzeźb, przygotowane przez Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Na zakończenie goście zaproszeni zostali na bankiet, gdzie przy lampce szampana uroczyście pogratulowano wszystkim finalistom XV edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2017Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl